VentelisteA/B Bovieran Helsingør er taget i brug 1. juni 2022.
Pt. INGEN LEDIGE LEJLIGHEDER

Har du lyst til at bo sammen med os under palmerne i Seniorbofælleskabet i A/B Bovieran Helsingør kan du komme på den eksterne venteliste ved at oplyse navn, tlf. og alder.
Udfyld venligst nedenstående skema.

Betingelserne for at købe en ledig andelsbolig i Seniorbofællesskabet i A/B Bovieran Helsingør er, at den ene beboer er fyldt 55 år ved indflytningen og at husstanden ikke har hjemmeboende børn.

Beboerne tager aktiv del i huset virke - der bidrages til tryghed og åbenhed.

Administrationsgebyr for 2024 skrives der ud om til alle på den eksterne venteliste i løbet af december 2023.


Regler for ekstern venteliste:

 • Man kan lade sig skrive op når man er 50+, man tilbydes først bolig som ovenfor nævnt.
 • Den interne venteliste går forud for den eksterne venteliste.
 • Ansøger kontaktes normalt indenfor 5 - 7 hverdage efter tilmeldingen, via nedenstående mailadresse.
 • Årligt administrationsgebyr 250 kr. er for at sikre en opdateret liste med interesserede købere.
 • Administrationsgebyret opkræves herefter hvert år i januar, via mail.
 • Betales gebyret ikke til tiden slettes man fra ventelisten, der fremsendes ikke rykkerskrivelser.
 • Nye tilskrives den eksterne venteliste i den takt foreningen modtager det indbetalte administrationsgebyr.
 • Tjek venligst jeres SPAM/uønskede mail, da mail fra os kan lægge sig der.


Der er 140 på den eksterne venteliste pr. 29.11.2023
Der er 2 på den interne venteliste pr. 29.11.2023

Ønsker du/I at skrive jer op på vores eksterne venteliste bedes nedenstående spørgeskema udfyldes og sende det til bestyrelsen på følgende:
/b>
På forhånd tak.

Bestyrelsen kan kontaktes ved at skrive til:

 • Ønsker du oplyst din placering på den eksterne venteliste for 2023 så kontakt os
 • Ikke længere ønsker at stå på den eksterne venteliste
 • Andre spørgsmål