Venteliste

Har du lyst til at bo sammen med os under palmerne i Seniorbofælleskabet i A/B Bovieran Helsingør kan du komme på den eksterne venteliste ved at skrive til .
og oplyse venligst dit navn, tlf. og om du er over eller under 55+.

Alle på den eksterne venteliste har fået tilsendt mail den 20.12. 22 vedr. opkrævning af adm. gebyr for 2023. Har du ikke modtaget mailen tjek Spam/uønsket mail. Ellers kontakt os på ovenstående mailadresse.

Betingelserne for at købe en ledig andelsbolig i Seniorbofællesskabet i A/B Bovieran Helsingør er, at den ene beboer er fyldt 55 år ved indflytningen og at husstanden ikke har hjemmeboende børn.

A/B Bovieran Helsingør er taget i brug 1. juni 2022.

Regler for ekstern venteliste:

  • Man kan lade sig skrive op når man er 50+, man tilbydes først bolig som ovenfor nævnt.
  • Den interne venteliste går forud for den eksterne venteliste.
  • Ansøger kontaktes normalt indenfor 5 - 7 hverdage efter tilmeldingen, via ovenstående mailadresse.
  • Årligt administrationsgebyr 250 kr. er for at sikre en opdateret liste med interesserede købere.
  • Administrationsgebyret opkræves herefter hvert år i januar, via mail.
  • Betales gebyret ikke til tiden slettes man fra ventelisten, der fremsendes ikke rykkerskrivelser.

  • Tjek venligst jeres SPAM/uønskede mail, da mail fra os kan lægge sig der


Der er 119 på den eksterne venteliste/22.12.2022
Ny opdatering af antal på den eksterne venteliste først i februar efter indbetalingerne af administrationsgebyr for 2023 er modtaget.

Ønsker du/I at skrive jer op på vores eksterne venteliste skal der skrives til bestyrelsen på følgende:

Bestyrelsen kan kontaktes ved at skrive til:

  • Hvis du ønsker oplyst din placering på den eksterne venteliste
  • Ikke længere ønsker at stå på den eksterne venteliste
  • Andre spørgsmål