Venteliste

Har du lyst til at bo sammen med os under palmerne i Seniorbofælleskabet i A/B Bovieran Helsingør kan du komme på den eksterne venteliste ved at skrive til .
og oplyse venligst dit navn, tlf. og om du er over eller under 55+.

Betingelserne for at købe en ledig andelsbolig i Seniorbofællesskabet i A/B Bovieran Helsingør er, at den ene beboer er fyldt 55 år ved indflytningen og at husstanden ikke har hjemmeboende børn.

A/B Bovieran Helsingør er taget i brug 1. juni 2022.

Regler for ekstern venteliste:

 • Man kan lade sig skrive op når man er 50+, man tilbydes først bolig som ovenfor nævnt.
 • Den interne venteliste går forud for den eksterne venteliste.
 • Ansøger kontaktes normalt indenfor 5 - 7 hverdage efter tilmeldingen, via ovenstående mailadresse.
 • Årligt administrationsgebyr 250 kr. er for at sikre en opdateret liste med interesserede købere.
 • Administrationsgebyret opkræves herefter hvert år i januar, via mail.
 • Betales gebyret ikke til tiden slettes man fra ventelisten, der fremsendes ikke rykkerskrivelser.
 • Nye tilskrives den eksterne venteliste i den takt foreningen modtager det indbetalte administrationsgebyr.
 • Tjek venligst jeres SPAM/uønskede mail, da mail fra os kan lægge sig der


Der er 95 på den eksterne venteliste pr. 24.3.2023
Der er 1 på den interne venteliste pr. 24.3.2023

Ønsker du/I at skrive jer op på vores eksterne venteliste skal der skrives til bestyrelsen på følgende:

Bestyrelsen kan kontaktes ved at skrive til:

 • Ønsker du oplyst din placering på den eksterne venteliste for 2023 så kontakt os
 • Ikke længere ønsker at stå på den eksterne venteliste
 • Andre spørgsmål